Deň modlitieb a pôstu za Slovensko

10. septembra 2021

Milí priatelia, s radosťou a vierou vás pozývame na ďalší Deň modlitieb a pôstu za Slovensko, ktorý bude odvysielaný naživo na webe www.radio7.sk. Modliť a postiť sa, samozrejme, môžeme celý deň, takže tento zhruba hodinový sprievodný program bude vyvrcholením celého dňa. Môžete si teda nastaviť pripomienku na 16. 9. 2021 o 18:30 a modliť sa spolu so zástupcami rôznych cirkví; budeme vyvyšovať meno Pána Ježiša Krista nad Slovenskom, prihovárať sa za rôzne oblasti a napokon budeme spoločne žehnať budúcnosti nášho národa.

Dátum 16.9. je symbolický aj práve kvôli veršu, ktorý je zapísaný v 2. Kronickej 16,9:

„Oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“

Spojte sa s nami!

Navštívte nás, alebo nám napíšte.

Copyright © 2022 Apoštolská cirkev, zbor v Banskej Bystrici