Najčastejšie otázky

Kde sa stretávate?

Nestretávame sa v kostole, ani v špeciálnych cirkevných priestoroch, ale v administratívnej budove na ulici Československej armády 20 v Banskej Bystrici, kde si prenajímame priestory.

Ako vyzerajú vaše stretnutia?

Naše nedeľné stretnutia nazývame „bohoslužby“. Zväčša začíname privítaním a niekoľkými piesňami. Napríklad aj takouto.

Pokračujeme modlitbami za rôzne, dlhotrvajúce, či aktuálne potreby ľudí a nášho spoločenstva. Hlavnou časťou bohoslužieb je kázeň, ktorej obsahom je praktické biblické posolstvo zasadené do aktuálnej doby. Po konci bohoslužieb sa radi osobne zhovárame a popri tom sa občerstvíme pri káve a koláčoch.

Ako sa mám obliecť?

Úplne obyčajne a aby to bolo čo najpohodlnejšie pre vás.

Čo ak som z iného vierovyznania/cirkvi?

Súčasťou nášho spoločenstva sú ľudia, ktorí prichádzajú z rôznych cirkví. Nespája nás kontext v ktorom sme vyrastali, či boli vychovaní, ale živá, úprimná a pravdivá viera v Pána Ježiša Krista.

Môžem prísť na vaše stretnutia aj s deťmi?

Samozrejme, deti sú dôležitou súčasťou nášho spoločenstva. Počas bohoslužieb je pre deti pripravený program, ktorý nazývame „besiedka“. Súčasťou besiedky sú hry či ľahké a zrozumiteľné biblické posolstvo. Tento program je vo vedľajšej miestnosti a je vedený učiteľkou besiedky.

Čo ak nepoznám Bibliu, alebo neviem spievať vaše piesne?

Biblické citácie sa snažíme premietať na stenu, aby si ju mohol prečítať každý. Rovnako, piesne, ktoré spievame sú premietané.

Nejde vám len o moje peniaze?

Počas bohoslužieb robíme pravidelné zbierky, ktoré sú dobrovoľné a pre tých, ktorí naše spoločenstvo navštevujú pravidelne, nie pre návštevníkov. Nerobíme si žiadne záznamy, kto koľko dal, ani nestanovujeme žiadne limity. Dávanie financií je určite súčasťou nášho spoločenstva, avšak je to na dobrovoľnosti a ochote každého darcu.