Nová zborová budova

Čo je našim cieľom

Naším cieľom je odkúpiť bývalú kotolňu v hodnote 110,000 € a zrekonštruovať ju za približne 160,000 €.

Prečo tak chceme urobiť?

K získaniu vlastnej nehnuteľnosti nás vedú hlavne praktické dôvody. Od roku 1993 sme vystriedali 7 rôznych prenájmov. Často bolo sťahovanie vynútené prenajímateľom, bolo náročné na čas, energiu a financie. Motivuje nás k tomu aj niekoľko vyslovených proroctiev či osobných povzbudení vedúcich cirkvi, ktoré vnímame ako Božie vedenie.

Aký je postup?

Projekt má dve fázy.

Prvou fázou je odkúpenie budovy v podobe mesačných splátok za obdobie približne 10 rokov.

Druhou fázou je rekonštrukcia, ktorá by nemala trvať dlhšie ako 2 až 3 roky. Tá je kľúčová na to, aby sme budovu mohli začať používať.

Dôležité je, že s rekonštrukciou a následným užívaním budovy nemusíme čakať, až kým sa budova splatí. Preto je naším prvoradým cieľom rekonštrukcia a čo najskoršie presťahovanie sa. Následný proces splatenia budovy sa stane naším bežným mesačným nákladom, rovnako ako prenájom akýchkoľvek iných priestorov.

Ako to chceme financovať?

Rovnako ako má projekt dve fázy, aj financovanie je dvojaké.

V roku 2017 sme predali zborový byt v hodnote 60,000 €. Za približne rok a pol sa nám podarilo vyzbierať ďalších 20,000 €. Do dnešného dňa máme na účte celkom 80,000 €.

Ďalšími financiami, ktorými zbor disponuje, sú mesačné zborové príjmy. Z tých platíme mesačné náklady na prenájom priestorov. Ak sa nám podarí čo najskôr presťahovať do novej zborovej budovy, tieto príjmy sa len presunú na mesačnú splátku budovy a jej užívanie. Samozrejme, s väčším štandardom v istej miere narastú aj mesačné náklady. Tie však budeme schopní platiť.

Zjednodušene povedané, to, čo nemáme, je chýbajúcich 80,000 € potrebných na dokončenie rekonštrukcie.

Inými slovami: máme už polovicu financií na to, aby sme sa presťahovali!

Podpora

Pomôžte nám získať druhú polovicu.

Transparentný účet nájdete na tejto adrese.

IBAN: SK68 8330 0000 0026 0133 9922 (Fio banka)

Mapa