Nová zborová budova

Čo je našim cieľom?

Naším cieľom je odkúpiť bývalú kotolňu na sídlisku blízko centra a zrekonštruovať ju do stavu vhodného pre zborové účely.

Prečo tak chceme urobiť?

K získaniu vlastnej nehnuteľnosti nás vedú hlavne praktické dôvody. Od roku 1993 sme vystriedali 8 rôznych prenájmov. Často bolo sťahovanie vynútené prenajímateľom, bolo náročné na čas, energiu a financie. Motivuje nás k tomu aj niekoľko vyslovených proroctiev či osobných povzbudení vedúcich cirkvi, ktoré vnímame ako Božie vedenie.

Aký je postup?

Projekt má dve fázy.

Prvou fázou je odkúpenie budovy v podobe pravidelných splátok.

Druhou fázou je rekonštrukcia, ktorá by nemala trvať dlhšie ako 2 až 3 roky. Tá je kľúčová na to, aby sme budovu mohli začať používať.

Dôležité je, že s rekonštrukciou a následným užívaním budovy nemusíme čakať, až kým sa budova splatí. Preto je naším prvoradým cieľom rekonštrukcia a čo najskoršie presťahovanie sa. Následný proces splatenia budovy sa stane naším mesačným nákladom, podobne ako prenájom priestorov, ako je tomu dnes.

Ako to chceme financovať?

V roku 2017 sme predali zborový byt v hodnote 60,000 €. Do dnešného dňa sa nám podarilo vyzbierať ďalších 50 000 € a tak máme na účte takmer 110 000 €.

Ďalšími financiami, ktorými zbor disponuje, sú mesačné zborové príjmy. Z tých platíme mesačné náklady na prenájom priestorov. Ak sa nám podarí čo najskôr presťahovať do novej zborovej budovy, tieto príjmy sa presunú na splátku budovy a jej užívanie. Samozrejme, s väčším štandardom narastú aj náklady. Tie však budeme schopní platiť.

Podpora

Pomôžte nám získať dostatočné množstvo financií na rekonštrukciu budovy.

Transparentný účet nájdete na tejto adrese.

IBAN: SK68 8330 0000 0026 0133 9922 (Fio banka)

Mapa budovy

Spojte sa s nami!

Navštívte nás, alebo nám napíšte.

Copyright © 2021 Apoštolská cirkev, zbor v Banskej Bystrici