Nová zborová budova

Čo je našim cieľom?

Naším cieľom je odkúpiť bývalú kotolňu na sídlisku blízko centra a zrekonštruovať ju do stavu vhodného pre zborové účely.

Prečo tak chceme urobiť?

K získaniu vlastnej nehnuteľnosti nás vedú hlavne praktické dôvody. Od roku 1993 sme vystriedali 8 rôznych prenájmov. Často bolo sťahovanie vynútené prenajímateľom, bolo náročné na čas, energiu a financie. Motivuje nás k tomu aj niekoľko vyslovených proroctiev či osobných povzbudení vedúcich cirkvi, ktoré vnímame ako Božie vedenie.

Aký je postup?

Projekt má dve fázy.

Prvou fázou je odkúpenie budovy do vlastníctva zboru Apoštolskej cirkvi v Banskej Bystrici.

Druhou fázou je rekonštrukcia, ktorá by nemala trvať dlhšie ako 2 až 3 roky. Tá je kľúčová na to, aby sme budovu mohli začať používať.

Ako to chceme financovať?

V roku 2017 sme predali zborový byt v hodnote 60,000 €. Do dnešného dňa sa nám podarilo vyzbierať ďalších 50 000 € a tak máme na účte takmer 110 000 €. Je to približne 1/3 celkovej sumy, ktorú potrebujeme na odkúpenie a rekonštrukciu budovy.

Ďalšími financiami, ktorými zbor disponuje, sú mesačné zborové príjmy. Z tých platíme mesačné náklady na prenájom priestorov v ktorých sa momentálne nachádzame. Ak sa nám podarí čo najskôr presťahovať do novej zborovej budovy, tieto príjmy budú dostatočné na náklady spojené s užívaním budovy. Samozrejme, s väčším štandardom narastú aj náklady. Tie však budeme schopní platiť.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Podpora

Pomôžte nám získať dostatočné množstvo financií na rekonštrukciu budovy.

Transparentný účet nájdete na tejto adrese.

IBAN: SK68 8330 0000 0026 0133 9922 (Fio banka)

Mapa budovy

Spojte sa s nami!

Navštívte nás, alebo nám napíšte.

Copyright © 2023 Apoštolská cirkev, zbor v Banskej Bystrici