Vízia

Sme rastúce spoločenstvo učeníkov s hlbokým vzťahom s Bohom
zamerané na to, aby každý počul evanjelium.

Rastúce spoločenstvo učeníkov

A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.“ Sk 2,47

Hlboký vzťah s Bohom

Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.“ Sk 2,43

Misia

Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ Mt 28,19-20

Spojte sa s nami!

Navštívte nás, alebo nám napíšte.

Copyright © 2023 Apoštolská cirkev, zbor v Banskej Bystrici